การเดินทาง

การเดินทางไปยังเกาะโชโดะชิมะ

Route Map

การเดินทางไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ

จากท่าเรือหรือสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะด้วยรถบัส รถแท็กซี่ และรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารเรือข้ามฟากเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางได้อีกด้วย
Access to Twenty Four Eyes movie Studio Map
 • การเดินทางจากท่าเรือบนเกาะ

  • ท่าเรือโทโนโชะ โดยรถยนต์ ประมาณ 55 นาที
  • ท่าเรืออิเคดะ โดยรถยนต์ ประมาณ 35 นาที
  • ท่าเรือคุสะคาเบะ โดยรถยนต์ ประมาณ 25 นาที
  • ท่าเรือซากาเทะ โดยรถยนต์ ประมาณ 13 นาที
  • ท่าเรือฟุคุดะ โดยรถยนต์ ประมาณ 40 นาที
  • ท่าเรือโอเบะ โดยรถยนต์ ประมาณ 65 นาที

  การเดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ บนเกาะ

  • จากสวนมะกอก โชโดะชิมะ / โอลีฟ การ์เด้น / โอลีฟนาวี โดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที
  • จากจุดพักรถฟุรุซาโตะมุระ โดยรถยนต์ประมาณ 35 นาที
  • จากแองเจิล โรด โดยรถยนต์ประมาณ 40 นาที
  • จากโรงโชยุมารุคิง / โรงผลิตทสึคุดานิเคียวโฮเท / โรงโชยุอิตโตคุอัง โดยรถยนต์ประมาณ 40 นาที
  • จากหุบเขาคังคะเค โดยรถยนต์ประมาณ 55 นาที
  • จากสถานีโรปเวย์โคอุนเท (หุบเขาคังคะเค) โดยรถยนต์ประมาณ 35 นาที
  • จากสวนลิงโจชิเค โดยรถยนต์ประมาณ 35 นาที
  • จากอาคารเรียนริมทะเล โรงเรียนประถมนาเอบะ สาขาทะอุระ โดยรถยนต์ประมาณ 2 นาที

เรือข้ามฟาก

การเดินทางแสนสะดวกที่ส่งถึงหน้าหมู่บ้านภาพยนตร์
Round-Trip Ticket

เรือข้ามฟาก

(ปกติจะหยุดเดินเรือทุกวันพุธและพฤหัสบดี แต่จะให้บริการทุกวัน ในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณกลางเดือน มี.ค. - ต้นเดือน เม.ย.) วันหยุดฤดูร้อน (ประมาณปลายเดือน ก.ค. - ปลายเดือน ส.ค.) วันหยุดยาว และเดือน ก.ย.)
การเดินทางที่แสนสะดวกสบายจากท่าเรือโอลีฟนาวี ใกล้ ๆ สวนมะกอก โชโดะชิมะ ใช้เวลาเพียง 10 นาที ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น
* อาจมีการยกเลิกการเดินเรือหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
Ferryboat Route Image
Ferryboat Photo
 • A ticket set includes admission to Eigamura Movie Village and ferryboat ride at a discounted price!
 • Reservation
 • Inquiries regarding operations