การเดินทางไปยังเกาะโชโดะชิมะ

การเดินทางไปยังเกาะโชโดะชิมะ

การเดินทางไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ

จากท่าเรือหรือสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะด้วยรถบัส
รถแท็กซี่ และรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารเรือข้ามฟากเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางได้อีกด้วย

Access to หมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ
การเดินทางจากท่าเรือบนเกาะ

ท่าเรือโทโนโชะ โดยรถยนต์ ประมาณ 55 นาที

ท่าเรืออิเคดะ โดยรถยนต์ ประมาณ 35 นาที

ท่าเรือคุสะคาเบะ โดยรถยนต์ ประมาณ 25 นาที

ท่าเรือซากาเทะ โดยรถยนต์ ประมาณ 13 นาที

ท่าเรือฟุคุดะ โดยรถยนต์ ประมาณ 40 นาที

ท่าเรือโอเบะ โดยรถยนต์ ประมาณ 65 นาที

การเดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ บนเกาะ

1จากสวนมะกอก โชโดะชิมะ / โอลีฟ การ์เด้น / โอลีฟนาวี โดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที

2จากจุดพักรถฟุรุซาโตะมุระ โดยรถยนต์ประมาณ 35 นาที

3จากแองเจิล โรด โดยรถยนต์ประมาณ 40 นาที

4จากโรงโชยุมารุคิง / โรงผลิตทสึคุดานิเคียวโฮเท / โรงโชยุอิตโตคุอัง โดยรถยนต์ประมาณ 40 นาที

5จากหุบเขาคังคะเค โดยรถยนต์ประมาณ 55 นาที

6จากสถานีโรปเวย์โคอุนเท (หุบเขาคังคะเค) โดยรถยนต์ประมาณ 35 นาที

7จากสวนลิงโจชิเค โดยรถยนต์ประมาณ 55 นาที

8จากอาคารเรียนริมทะเล โรงเรียนประถมนาเอบะ สาขาทะอุระ โดยรถยนต์ประมาณ 2 นาที

เรือข้ามฟากการเดินทางแสนสะดวกที่ส่งถึงหน้าหมู่บ้านภาพยนตร์

เรือข้ามฟาก หมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ

ระยะเวลาให้บริการ

(ปกติจะหยุดเดินเรือทุกวันพุธและพฤหัสบดี แต่จะให้บริการทุกวัน ในช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณกลางเดือน มี.ค. - ต้นเดือน เม.ย.) วันหยุดฤดูร้อน (ประมาณปลายเดือน ก.ค. - ปลายเดือน ส.ค.) วันหยุดยาว และเดือน ก.ย.)

การเดินทางที่แสนสะดวกสบายจากท่าเรือโอลีฟนาวี ใกล้ ๆ สวนมะกอก โชโดะชิมะ ใช้เวลาเพียง 10 นาที ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น * อาจมีการยกเลิกการเดินเรือหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

เรือข้ามฟาก หมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ

ราคาตั๋วเซ็ตสุดพิเศษที่รวมค่าเข้าหมู่บ้านและโดยสารเรือข้ามฟาก

ตั๋วเข้าชมหมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ + ตั๋วไป - กลับเรือข้ามฟาก

ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่เด็กมัธยมฯ ต้น) 1,790 เยน

1,480 เยน

เด็กเด็กประถมฯ 890 เยน

740 เยน

ไม่มีตั๋วเซ็ตที่รวมค่าโดยสารเรือจำหน่าย สำหรับเด็กเล็ก

จองล่วงหน้า

เรือข้ามฟาก โทร Tel: 090-7781-5112
ในกรณีที่มาเป็นกลุ่มใหญ่กรุณาจองล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้านภาพยนตร์โชโดะชิมะ Tel: 0879-82-2455
โอลีฟนาวี โทร Tel: 0879-82-1775